Hakkımızda
AMACIMIZ
Toplumdaki bireylerin bilim, felsefe ve din konularında eğitim alarak kendilerini geliştirebilecekleri, özgür düşünebilecekleri ve topluma katkı sağlayabilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. Bilim, felsefe ve din alanlarında yapılan araştırmalarla topluma değer katmak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve geleceğe ışık tutmaktır.

VİZYONUMUZ
Toplumun her kesiminin özgür düşünebildiği, bilim, felsefe ve din alanlarında eğitim aldığı ve akademik çalışmalar yaparak topluma değer katan bir vakıf olmaktır. Bilim, felsefe ve din alanlarında akademik çalışmalar yürüterek toplumsal gelişmeyi hedefleyen, gençlere bilim, felsefe ve din konularında eğitim imkânı sağlamak ve toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak için çaba sarf etmektir.